ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -Newsletters

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε .

  1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε (εφεξής η “Εταιρεία’ ή “εμείς”) συλλέγει και διατηρεί μόνο τα στοιχεία που εσείς επιλέγετε να μας δώσετε και εν προκειμένω αποκλειστικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

  1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή newsletters, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας με την εγγραφή σας στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα. Συνεπώς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στο email που επιλέγετε να μας δώσετε κατά την εγγραφή σας στο newsletter της εταιρείας μας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα εταιρικά μας νέα, τις προσφορές και τα νέα προϊόντα της εταιρείας μας. Θα λαμβάνετε ενημέρωση μόνο για τις κατηγορίες προϊόντων, για τις οποίες εκδηλώσατε ενδιαφέρον κατά την εγγραφή σας στο αντίστοιχο newsletter.

  1. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και διαχείρισης της εταιρικής μας ιστοσελίδας, ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό μας τις ενημερώσεις (newsletters).

  1. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στην υπηρεσία της εταιρείας μας για την αποστολή newsletters. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή, όπως αναφέρεται και παρακάτω στην ενότητα που αφορά τα δικαιώματά σας.

  1. Τα δικαιώματά σας

 Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε: α. πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, β. διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ. διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ε. φορητότητα των δεδομένων που έχετε παράσχει στην εταιρεία, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε, στ. να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «απεγγραφή», είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο jotis@jotis.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία:

Στοιχεία Επικοινωνίας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε, Λεωφόρος Κηφισού 128, Τ.Κ 121 31, Περιστέρι

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5704400

jotis@jotis.gr

Tέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600)