ΠOΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.sintages-jotis.gr/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε .

  1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε (εφεξής η “Εταιρεία’ ή “εμείς”) συλλέγει και διατηρεί μόνο τα στοιχεία που εσείς επιλέγετε να μας δώσετε (όπως ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας).

Ειδικότερα, εφόσον μας τα γνωστοποιήσετε, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα εξής δεδομένα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • email
  1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας, τα οποία μας παρέχετε με τη συγκατάθεση σας, προκειμένου να μπορέσετε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη στο site συνταγών της εταιρείας μας «ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΩΤΗΣ» (http://www.sintages-jotis.gr/MyRecipes/) και να καταστεί με αυτόν τον τρόπο δυνατή η καλύτερη και εξατομικευμένη χρήση του site.

Εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε στη δημιουργία του ανωτέρω λογαριασμού, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μόνο τα στοιχεία, τα οποία οι ίδιοι μας γνωστοποιήσατε, και τα οποία είναι απαραίτητα (όνομα, επώνυμο, email), προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού σας.

  1. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και διαχείρισης της εταιρικής μας ιστοσελίδας.

Στην περίπτωση που επιλέγετε να δημοσιεύσετε μία συνταγή στον ιστότοπο συνταγών της εταιρείας μας, εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο το οποίο δηλώσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Τα στοιχεία αυτά (όνομα, επώνυμο) είναι προσβάσιμα από όλους τους επισκέπτες του εν λόγω ιστότοπου της εταιρείας μας.

  1. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένει ενεργός ο λογαριασμός χρήστη που δημιουργήσατε στο συγκεκριμένο site της εταιρείας μας.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή, όπως αναφέρεται και παρακάτω στην ενότητα που αφορά τα δικαιώματά σας.

  1. Τα δικαιώματά σας

 Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε: α. πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, β. διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ. διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ε. φορητότητα των δεδομένων που έχετε παράσχει στην εταιρεία, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε, στ. να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «απεγγραφή», είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο jotis@jotis.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία:

Στοιχεία Επικοινωνίας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε, Λεωφόρος Κηφισού 128, Τ.Κ 121 31, Περιστέρι

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5704400

jotis@jotis.gr

Tέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600)