ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε .

  1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε (εφεξής η “Εταιρεία’ ή “εμείς”) συλλέγει και διατηρεί μόνο τα στοιχεία που εσείς επιλέγετε να μας δώσετε (όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας).

Ειδικότερα, εφόσον μας τα γνωστοποιήσετε, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα εξής δεδομένα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό, email)
  • Στοιχεία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook name, Facebook gender, Facebook email, Facebook ID)

 

  1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

 2.1 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

 Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σχετικούς με τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς που διοργανώνει η εταιρεία μας και συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή, την προβολή και την προώθηση των εκάστοτε διαγωνισμών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών από την εταιρεία μας, είτε μέσω microsites ή Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ενδεικτικά: Facebook), συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία μας έχετε παράσχει με τη συγκατάθεση σας, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή σας στο σχετικό διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί σας, εφόσον είστε ο νικητής του διαγωνισμού, για την αποστολή του δώρου σας.

2.2 Αποστολή newsletter

Eφόσον επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τα εταιρικά μας νέα, τα προϊόντα και τις προσφορές μας και μας δώσετε τη συγκατάθεση σας, θα χρησιμοποιήσουμε το email που μας έχετε δηλώσει στο πλαίσιο συμμετοχής σας σε διαγωνισμό της εταιρείας μας, προκειμένου να σας αποστέλλουμε newsletters.

  1. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της εταιρείας μας την οργάνωση και διενέργεια διαγωνισμών ή/και διαχειρίζονται την εταιρική μας ιστοσελίδα και τους εταιρικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  1. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για έξι (6) μήνες, μετά την ολοκλήρωση του, ενώ μετά το πέρας των έξι (6) μηνών, αυτά θα καταστρέφονται.

Eφόσον, όμως, δώσετε τη συγκατάθεση σας για την αποστολή newsletters, τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στην υπηρεσία αποστολής newsletters. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή, όπως αναφέρεται και παρακάτω στην ενότητα που αφορά τα δικαιώματά σας.

  1. Τα δικαιώματά σας

 

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε: α. πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, β. διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ. διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ε. φορητότητα των δεδομένων που έχετε παράσχει στην εταιρεία, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε, στ. να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «απεγγραφή» είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο jotis@jotis.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία:

Στοιχεία Επικοινωνίας ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε, Λεωφόρος Κηφισού 128, Τ.Κ 121 31, Περιστέρι

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5704400

jotis@jotis.gr

Tέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600)